ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading&Healing en Astrologie

 
 
Ter overweging

De piramide van Cheops met zijn koningskamer als symbool van de ontsluiting van het hart

A - Koningskamer
B - Koninginnekamer
C - Onderaardse kamer
D - Luchtschachten
E - Grote gallerij
F - Horizontale doorgang
G - Stijgende doorgang
H - Dalende doorgang
I - Entree

 

 

 

De Cheops-piramide is de enige piramide met meerdere kamers, gangen en schachten. De buitenkant-afmetingen zijn imposant en zeer nauwkeurig. Het grondvlak is 25.826,53 'koninklijke duimen', een afspiegeling van de precessiecyclus 25.826,53, afgerond 26.000 jaar. De wiskundige afmeting is 3:4:5 driehoek, gebaseerd op het getal 365,242, het aantal dagen van een zonnejaar van de aarde.

De ingang van de Cheops-piramide ligt aan de noordkant, enkele tientallen meters boven het aardoppervlak; het is een hele klim om over de metershoge blokken steen er te komen. Binnenin de piramide gekomen, bevinden we ons direkt in een Dalende Gang. De gang verwijst naar de afdaling van de geest in de stof, van het licht naar de duisternis. Ieder van ons daalt af in een stoffelijke vorm, begint aan zijn weg door dit leven en wordt als volwassene geconfronteerd met ingrijpende keuzes die niet alleen ons eigen leven, maar ook de wereld om ons heen beinvloeden.

Verder de Dalende Gang in, komen we bij de aansluiting op de Stijgende Gang. Hier kan de mens beslissen of hij verder wil afdalen naar de Put, of dat hij de Stijgende Gang in gaat. De dalende gang symboliseert het leven in de stoffelijke wereld, dat zich niet bewust is van of onverschillig is voor hogere beginselen. De gang komt uit in de Put. De put is een onderaards gewelf en hier wordt verwezen naar de Zaal der Beproevingen, waarmee we na onze dood in de onderwereld worden geconfronteerd. Het is het domein van het zelfonderzoek en waar we de consequenties van ons denken en doen tegenkomen. Je zou het ook de schaduwkant van jezelf kunnen noemen. Het is ook de basis van de kundalini, een energie die samengebald ligt aan de basis van de wervelkolom en die uiteindelijk het proces van spirituele loutering in gang zet. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat deze ruimte ondergronds in verbinding staat met de lager gelegen Sfinx.

De Stijgende Gang wordt in het Egyptische dodenboek omschreven als de gang van Waarachtigheid in Duisternis. De gang zet zich voort langs de koninginnekamer via de Grote Galerij naar het niveau van de Koningskamer. We moeten diep bukken om in deze gang vooruit te kunnen komen, want het plafond is laag en de helling steil. Deze moeilijkheid impliceert het beoefenen van waarachtigheid in duisternis. Het beginpunt van de stijgende gang wordt in verband gebracht met het jaar 1486 voor Christus, het jaar van de Exodus, de periode waarin Mozes de Stenen Tafelen krijgt van God op de berg Sinai.

De koninginnekamer wordt in de teksten beschreven als de Zaal der Wedergeboorte en Vernieuwing. Pas dan begint de tocht door de Grote Galerij, de gang van waarachtigheid in het Licht. De Grote Galerij komt uit bij de Antichambre en de koningskamer. Onderzoekers hebben de grotere breedte en de hoogte van de Galerij uitgelegd als een afspiegeling van de bewustzijnsverruiming. √Źn de antichambre bevinden zich archeologische kenmerken, die duidelijk naar het idee van de drievoudige sluier verwijzen. Deze aanduiding in allerlei initiatietektsten heeft betrekking op de sluier van illusie, de waarnemingsfilters die voor ons de helderevisie van het bewustzijn versluieren. Deze sluiers dienen we te ontstijgen, alvorens het hart - gesymboliseerd door de koningskamer binnen te treden."  (Citaat uit het boek 'het teeken uit Egypteland' C.F. Ph.D. van der Vecht, 1952 )
Josine Groeneveld