ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Annabelle

Ik ben afgestudeerd als ingenieur-architect aan de universiteit van Gent in 1997.
Na een grondige studie van de aardse vormen en wetten ben ik me gaan verdiepen in de werkelijkheid áchter de zichtbare materie. Vooral de mens en zijn evolutie als spiritueel wezen in en via de schepping hebben me steeds gefascineerd.
Jarenlange studie van de eigen wortels: het Christendom, westerse filosofie en psychologie, maar ook van de Joodse mystieke leer (Kabbala) en oosterse leringen hebben langzaam maar zeker mijn mens- en wereldbeeld geboetseerd.
In het energetische-intuïtieve therapiewerk heb ik me geschoold bij centrum GEA en bij Ellen Slok. Astrologie heb ik gestudeerd bij Hilde De Steur en via talrijke workshops.

De niet-fysieke werkelijkheid is enkel waarneembaar via de fijnstoffelijke zintuigen, via de intuïtie. Het vraagt een stevig contact met de aardse werkelijkheid (via goede aarding) en een degelijk ontwikkeld onderscheidingsvermogen (via het verstand) om je hier op weg te begeven. Maar eenmaal die stap gezet is gaat er een nieuwe wereld open en is het wonderlijk om te ontdekken dat ook in de fijnstoffelijke dimensies een zekere logica en wetmatigheid heerst, namelijk die van het hart.