ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Astrologie

GEBOORTEHOROSCOOP

Bij de astrologie draait het niet zozeer om voorspellen, maar wel om het ontdekken van onze innerlijke gedragspatronen, onze talenten en blokkades. Deze te leren kennen en hanteren helpt om bewuster in het leven te staan en bewustere keuzes te maken.

De astrologie is gebaseerd op het eeuwenoude principe ‘Zo boven in de hemel, zo beneden hier op aarde’. 
Het uitgangspunt van de astrologie is dat de beweging van de planeten (waaronder ook de zon en de maan begrepen wordt) corresponderen met de levenservaringen van de mens.
Elke planeet staat voor een bepaald archetype. Jung definieert een archetype als een onbewust idee, beeld of gedragspatroon dat universeel is – aanwezig in elke individuele psyche. Zo heb je het archetype van het mannelijke, van het vrouwelijke, van het kind, … Ze zijn allen terug te vinden in de Griekse mythologie als goden of halfgoden.
Bijvoorbeeld:  de zon (Zeus) staat voor het mannelijk-vaderlijke principe en vertelt iets over waar het ons in wezen om gaat en hoe we willen handelen. De maan (Demeter) staat voor het vrouwelijk-moederlijke principe en zegt iets over ons gevoelsleven en onze drang naar geborgenheid.
Het leven daagt ons uit om alle archetypen, ‘oerenergieën’ te integreren
.
De astrologie werkt volgens het principe van de polariteit. (zie ook energetische therapie). Dit wil zeggen dat de stand van een planeet nooit eenduidig is. Iedere planeet biedt kansen én obstakels. En hoewel de plaats ervan in de horoscoop invloed  heeft op de psyche, hangt de manier waarop je met een bepaalde stand omgaat af van jezelf: wil je aan de slag met een probleem of blijft je liever het ondergaan? Hier speelt de vrije wil van de mens een grote rol.
Een horoscoop is complex en bevat verschillende lagen of niveaus, net zoals de mens zelf.
Eerst en vooral is het bijzonder belangrijk om onze persoonlijkheid goed te leren kennen: welk temperament heb je? Hoe communiceer je? Hoe reageer je op anderen? Hoe ga je om met materie? …
Maar we gaan nog een stapje verder en zoeken antwoorden op spirituele vragen: Wie ben je in wezen? Wat is je kernkwaliteit? Waar gaat je diepste zieleverlangen naar uit? Wat zijn de uitdagingen op je evolutieweg? … En zo komen we bij de spirituele of karmische astrologie.

Bij de analyse van de geboortehoroscoop wordt gekeken naar deze beide niveaus...