ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Reading & Healing

DOELSTELLING

Doorgaans is men zich goed bewust van het dagelijkse doen en laten, van de concrete werkelijkheid waarin men leeft, maar in mindere mate van de diepere bewustzijnslagen, het zielsniveau of de spirit van het leven. Er zijn momenten dat men verlangt naar bewust contact met dat zielsniveau, soms heel spontaan, en soms naar aanleiding van levensvragen en zorgen. Voeling krijgen met deze wezenlijke spirituele laag kan heel wat verheldering brengen. Reading & healing is hier een concrete hulp bij. Deze vorm van energetische therapie brengt een bewustwordingsproces op gang. Geleidelijk aan verwerft men inzicht in het eigen levensplan, waardoor men gebeurtenissen en problemen beter kan plaatsen, begrijpen en transformeren. De aanleiding van een energetische therapieweg kan een specifieke vraag of probleem zijn, of het zoeken naar meer wezenlijke diepgang in het leven.