ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Reading & Healing

MOGELIJKHEDEN

THEMA-READING & HEALING
Hier wordt er gewerkt rond een door jou aangebracht thema of probleem.

RELATIE-READING & HEALING
Hier wordt er gewerkt rond een relatie tussen jou en een ander persoon. Dit kan een liefdesrelatie, een vriendschap, een familieband,… zijn. Verbondenheid brengt grote transformaties in de psyche teweeg. Via 'de andere' kan je ontdekken wie je werkelijk bent.
Er wordt gekeken hoe 2 wezens zich tegenover elkaar verhouden en wat de eigenschappen en doelstellingen zijn van het samen-zijn, of er ge-bondenheid of ver-bondenheid is in de relatie, en hoe dit kan getransformeerd worden.

OERMODEL VAN DE ZIEL
Dit is een reeks reading & healings, waarbij stap voor stap wordt gewerkt rond het dieptepatroon of 'oermodel' van je ziel.
Je krijgt inzicht in je innerlijke evolutieweg en er worden oude patronen getransformeerd.

Deel 1: De 7 chacra’s en de evolutie van het wezen op aarde

In een 1e deel wordt er gewerkt rond de 7 chakra’s van de mens. Dit zijn energievelden met  bepaalde bewustzijnsinhouden.
Bewustzijn ontwikkelt zich steeds volgens een bepaalde cyclus die gekoppeld is aan polariteit of dualiteit. Zie werkwijze.
Via wezenscontact krijg je inzicht in je eigen polariteit. We noemen dit  het ‘oermodel’ omdat dit een bepaalde innerlijke structuur is waarlangs iemand tot bewustwording kan komen.
Een eenvoudig voorbeeld van het 1e chacra (staat voor veiligheid, gronding, relatie met het lichaam, relatie met de aarde)
Als een persoon erg angstig of onzeker is, zal hij/zij dit trachten te compenseren door zekerheid te scheppen, door alles te willen controleren. Hier is de polariteit angst/controle. Dit gebeurt doorgaans vrij onbewust en is niet altijd duidelijk zichtbaar. De omgeving kan die persoon zien alles iemand die alles netjes op een rijtje heeft en zeer ‘geslaagd’ is in het leven: een goede baan, een mooi huis, een rijk sociaal leven,… Maar toch kan die persoon geconfronteerd wordt met angstgevoelens of innerlijke leegte. Het komt er dus in op aan, in de eerste plaats, om dit patroon onder ogen te zien.

Tijdens de therapie wordt het oermodel per chacra geduid en geplaatst in de context van de evolutie van het  wezen. Het benoemen ervan is op zich al helend en bevrijdend, want de meeste mensen identificeren zich vaak met één van hun polen en negeren de andere of zijn er zich niet bewust van.
Het is de bedoeling om door de polariteit heen, de weg van het midden te bewandelen, daar waar de schijnbare tegengestelden gerelativeerd worden. Dit noemen we de plaats van de hartkracht, welke staat voor verbondenheid en integratie. Dankzij liefde en mededogen kan de mens zich bevrijden van de extreme tegengestelden en spanningen die zich in en buiten zichzelf manifesteren.  In het hart word je meer en meer jezelf en kan je door het schouwspel van ‘goed en kwaad’ heenkijken.

Het hart ligt tevens op de energetische centrale as, welke alle chacra’s verbindt en waar het levenselixir doorheen stroomt. Dit is pure levenskracht. Door ons bewust te worden van die as worden we krachtiger en voelen ons ondersteund op onze weg in het leven.
Als dit in wording is, kan men uitbreiden naar de dimensies.

Deel 2: De evolutie van het wezen in en via andere dimensies

Indien de persoonlijke polariteit meer en meer wordt gerelativeerd en de hartkracht groeit, kan men uitzoomen en het wezen in relatie brengen met andere dimensies (of lagen van bewustzijn).
Hier op aarde leven we in de 3e dimensie, maar er zijn er veel meer. Er zijn 3 fysieke dimensies (van 1D tot 3D) en een onbekend  aantal niet-fysieke erboven. Wij bekijken er 6 van. De fysieke zijn zicht- en tastbaar via de zintuigen, de niet-fysieke zijn enkel waarneembaar via de fijnstoffelijke zintuigen. Hoe hoger de dimensie  hoe hoger de energetische trilling. Bv de 8e dimensie staat voor ‘goddelijke’ kennis: kennis over jezelf als evoluerend wezen en kennis over de structuur van de schepping.

Tijdens deze sessies wordt er contact gemaakt met de verschillende dimensies waardoor we ze ons kunnen herinneren. Doorheen de evolutie van het menselijke bewustzijn zijn we dit contact verloren, omwille van de afsplitsing van de eenheid in de dualiteit. (Meer hierover bij filosofie.) Dit is de fameuze  zondeval in de bijbel, een ‘val’ van het bewustzijn door af te dalen in de wereld van de materie. ‘Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen’ (Gen 2,21) En intussen werd de vrouw uit zijn rib gemaakt: de andere pool wordt gecreëerd! Er wordt trouwens nergens vernoemd dat de mens terug wakker wordt! Met andere woorden, sinds de afdaling bevinden we ons in een diepe slaap, symbolisch bedoeld.
Maar het is wel degelijk de bedoeling dat we terug wakker/bewust worden!
Hoe meer we leven vanuit het hart, hoe meer we terug in contact komen met de hogere dimensies en bewust worden van wie we in wezen zijn.

De centrale as die de chacra’s verbindt (3e dimensie) mondt uit in de aardekern (1e dimensie) en loopt door in de hogere dimensies. Ieder mens maakt deel uit van die grotere as, via de wervelzuil. Het hart ligt centraal op het kruispunt van onze aardse wereld en de fijnstoffelijke werelden.