ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Reading & Healing

WERKWIJZE

Het integreren van de innerlijke polariteit en de ontwikkeling van het hart-centrum

In de aardse dimensie worden we voortdurend geconfronteerd met polariteit of tweepoligheid: twee kernen die mekaar aantrekken of afstoten. Polariteit is essentieel voor ons bestaan, ze is verantwoordelijk voor het proces waardoor alle vormen van leven zich ontwikkelen: op het grootste kosmische vlak alswel op het niveau van de subatomaire deeltjes.
De twee polen zijn altijd in beweging en staan in wisselwerking met elkaar. Bv. Een molecule bestaat dankzij positieve en negatieve elektrische deeltjes die mekaar aantrekken. Polariteit nemen we ook waar in duo’s als man-vrouw, licht-donker, geest-materie, dag-nacht, leven-dood, … Ze zit tevens in onze psyche: goed staat tegenover kwaad, geluk tegenover verdriet, liefde tegenover haat, enz.
Achter de schijnbare dualiteit gaat het universele principe schuil van eenheid en harmonie. Wij noemen het hier de hart-energie.

In het scheppingsverhaal van Genesis wordt alles vanuit een oer-eenheid gesplitst in 2 delen: hemel en aarde, licht en duisternis, land en water. Ook de mens wordt bij het verlaten van het paradijs ‘verdeeld’ in 2 polen: een mannelijke en vrouwelijke.
Dit slaat niet zozeer op de fysieke staat van de kosmos, maar veeleer op een proces van bewustwording. Door de verdrijving uit het paradijs wordt de mens zich tegelijkertijd bewust van de staat van harmonie en eenheid die hij verlaten heeft. De mens wordt uitgedaagd om, via beide polen, opnieuw de eenheid, het midden te ontdekken. En dit in de eerste plaats door alle uitersten in zichzelf te ontdekken en integreren. Het is bedoeld als één groot heelwordingsproces.

In de menselijke geschiedenis is er ontzettend veel geworsteld met dit gegeven. Vaak wordt er gekozen voor één van de polen en wordt de andere veroordeeld, zowel bij zichzelf als bij de ander. Men stopt zijn kwaadheid, frustratie, behoeftes, ergernis liefst zo ver mogelijk weg of men voelt er zich schuldig over.
Dit komt voornamelijk omdat men de zin en de werking van ‘die kant’ in zichzelf niet begrijpt.
Want op zich is polariteit een goddelijk gegeven, een schitterend concept in de schepping. Er schuilt een enorme kracht in! Men leert en evolueert via de andere pool, in zichzelf of gespiegeld in de andere.  
Enkel door de eigen polariteit goed te leren kennen en aanvaarden kan men deze leren relativeren en wordt de hart-energie wakker. De hart-energie staat voor verbondenheid, integratie, eenheid, vrijheid, in het hier en nu zijn…

Tijdens dit hele proces komt men tot het inzicht, dat de twee polen in wezen één zijn. Vanuit de dualiteit is men dan, geestelijk verrijkt en gelouterd, teruggekeerd naar de eenheid. De cyclus is voltooid, de eenheid is hersteld, maar wel op een hoger niveau van bewustzijn. En er kan een volgende cyclus beginnen, want het proces eindigt nooit.

Met dit gegeven wordt intens gewerkt tijdens de energetische therapie.